C-C++ Programlama

C Programlama Ders 1

14 Ocak 2013 Pazartesi Adem KORKMAZ 507
C Programlama Ders 1

C Diline Giriş

İlk Programımız (C Dilinde Bir Programın Yapısı)
#include <stdio.h>
main()
{
int i ;
scanf("%d",&i);
i=i*i;
printf("%d",i);
}

Veri Tipleri

Int Tip
Integer = Tamsayı
Tamsayıları içerir. Bellekte 2 Byte tutar.
5 , -19 , 25000 gibi
Minimum: -2^31 = -32768
Maksimum :2^31-1=32767

Gerçel Tipler (Float, Double)

Gerçel sayıları içerirler.

float: Bellekte 4 Byte yer tutar. 3.4E-38 ile 3.4E+38 aralığında değer alır. Hassasiyet 7-8 basamaktır.
double :Bellekte 8 Byte ter tutar. 1.7E-308 ile 1.7E308 aralığında değer alır. Hassasiyet 15-16 basamaktır.


Char Tip

Char : Karakter: Alfanumerik karakterleri içerir.
'5' , '*' , 'K' 

Sabitler (CONST)

Bir program içinde değerinin değişmesini istemediğimiz değişkenler için kullanılır.

const float pi=3.14; gibi


Değişkenler

Değeri programın çalışması boyunca değiştirilecektir. Kullanım biçimi:
Tip Belirleyici [Belirleyici];
int i;
float alan;

Belirleyiciler (Identifier)

Bileşenlere isim verme.(Sabit, değişken, altprogram, etiket, tipler (kullanıcı tanımlı)).

Kısıtlamalar


1.İlk karakteri rakam olamaz
2.Sadece harfler, rakamlar ve _ (underscore) karakterinin birleşiminden oluşabilir.
3.C diline ait saklı (reserved) sözcükler kullanılamaz.
4.En fazla 31 karakter olabilir.
5.Küçük - büyük harf ayırımı vardır. 

İsimlerin Seçimi

* Belirleyicinin kullanım amacına uygun anlamlı isim seçin. (Hungarian notation)
* Ne fazla kısa ne de fazla uzun olsun. 3 - 10 karakter uzunluğunda olmasını alışkanlı edinin.

Matematiksel ifadeler

+              toplama
-               çıkarma
*              çarpma
/               bölme
%            tam bölümden kalan (mod)
++          1 artırma
--            1 eksiltme 

İşlem Öncelik Sırası

( )
* / %
+ - ++ --
Aynı önceliğe sahip işlemler soldan sağa doğru yapılır


Atama Deyimi (Assignment)

Bir değişkene bir değer(sabit, değişken, ifade) vermek.
DeğişkenAdı = değer;
x = 8 ;
y = x + 15 ;
y = (8 - x) / (2 - x) ;
okul=“Kilis Meslek Yüksekokulu”;

Etiketler C programlama

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır