HAKKIMDA

HAKKIMDA

ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı: Adem KORKMAZ

2.     Doğum Tarihi: 13.02.1985

3.     Unvanı: Öğretim Görevlisi

4.     Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Lisans (Bc)

Bilgisayar Sist. Öğret.

Sakarya Üniversitesi

Lisans (Bc) Bilgisayar Müdendisliği Cumhuriyet Üniversitesi

Y. Lisans (Master)

Fizik ABD

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Doktora

 Enformatik

 İstanbul Üniversitesi

7.     Yayınlar

      7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Artsand Humanities)

      7.2.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  1. KORKMAZ, A., YILDIZ, A.,“Comparısons Of Gender Dıfferences, The Interactıve Of Physıcs Lessons And The Seccess Of Classıcal Educatıon In Secondary Schools”, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education - 2012, volume 1, issue 3.

      7.3. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.     KORKMAZ, A., YILDIZ, A., “ComparisonsOf Gender Differences, The Interactive Of Physics Lessons And The Seccess OfClassical Educatıon In Secondary Schools”, Global EducationConference 2011, 23-25 November 2011,Kyrenia, North Cyprus.

2.    KORKMAZ, A.,KALE,G.,”E-CommerceDevelopment In Turkey From Past To Present”, International Symposium: ForeignTrade And Agriculture Strategies 8-10 December 2011,ss.139-144, Kilis, Türkiye.

      7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.     AKTÜRK C., KORKMAZ A.,” Bağıl Değerlendirme Sisteminin SimülasyonYöntemi İle Test Edilmesi.Örnek: Kilis 7 Aralık Üniversitesi”,AkademikBilişim’11, 02-04 Şubat 2011, ss.297-303, Bildiriler, Malatya.

2.     KORKMAZ, A., AKTÜRK,C., KARİMİ, O.,” Fatih Projesi Sürecinde Sınıf ÖğretmeniAdaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kilis 7 AralıkÜniversitesi Örneği”, 18.Türkiye’de İnternet Konferansı-inet-tr’13,İstanbulÜniversitesi, 9-11 Aralık 2013,İstanbul, Türkiye.

3.     KARİMİ, O., KORKMAZ, A.,” Kişisel Verilerin Korunması”,18.Türkiye’de İnternet Konferansı-inet-tr’13,İstanbul Üniversitesi, 9-11 Aralık2013,İstanbul, Türkiye.

4.     AKTÜRK C., KORKMAZ A.,” Yerel Bir E-Devlet Uygulaması: KilisEngelli Otomasyon Sistemi”, Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, 16 – 17 Ekim 2014,ss.20, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

5.     KORKMAZ, A., AKTÜRK,C., TALAN, T.,” Online BilimselAraştırma Projeleri (E-Bap) Otomasyon Sistemi”, AkademikBilişim’15, 04-06 Şubat 2015,Eskişehir.Türkiye

6.     AKTÜRK C., KORKMAZ A.,”Metamalzeme Tasarımıve Optimizasyonu”, Akademik Bilişim’15, 04-06 Şubat 2015,Eskişehir.Türkiye

      7.7. Diğer yayınlar

8.    Projeler

1.    “8051-Servo Motor Kontrolü ile Deprem Simülatörü”

2.    Kilis 7 Aralık Üniversitesi Resmi Web Sitesi Tasarımı

3.    Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilgi İşlem Altyapı Sistem Kurulumu 

4.    Sodes-Bilgisayar İşletmenliği-Eğitmen 2012

5.    Sodes-Web Tasarım Kursu-Eğitmen 2012

6.    Sodes-Yoksulluğu Hackleyin-Bilgisayar Destekli Çizim Kursu-Eğitmen 2013

7.    İpekyolu Ajansı - Kilis Valiliği ile Suriyeli Misafirler Bilgi Analizi 2013

8.    İpekyolu Ajansı - Kilis İl Halk Sağlığı ile Engelli Takip Sistemi 2013

9.    Kilis 7 Aralık Üniversitesi – E-BAP Otomasyon Sistemi Yazılımı 2014

9.    İdari Görevler

1.     Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sistem Yöneticiliği-2009-2011

2.     Kilis 7 Aralık Üniversitesi Webmaster-2009-2011

3.     Bilgisayar Teknolojileri MYO, Erasmus Bölüm Temsilciliği-2010-2012

4.     Bilgisayar Teknolojileri MYO, Bologna Bölüm Temsilciliği-2010-2012

5.     Bilgisayar Teknolojileri MYO, Mevlana Bölüm Temsilciliği-2015-

6.     Kilis 7 Aralık Üniversitesi, MYO, Webmaster- 2015-

 

10.  Bilimsel ve Mesleki KuruluşlaraÜyelikler

11.  Ödüller

1.    Lisans Eğitimi Bursu, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Turkey (2002-2006 )

2.    Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları BilgisayarDonanım Türkiye 2’liği (2001)

 

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersleriçin aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

ENF101

1

2

320

Bilgisayar -1

2

2

67

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

ENF102

2

2

340

Bilgisayar -2

2

2

71

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014

Güz

BİLGİSAYAR YARDIMIYLA TASARIM VE MODELLEME

3

1

36

BİLGİSAYAR AG SİSTEMLERİ

1

1

35

GORSEL PROGRAMLAMA-I

3

1

37

PROGRAMLAMA TEMELLERİ

3

1

45

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KUL

1

2

120

Bahar

BİLGİSAYARLI KONTROL

3

1

23

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

3

1

24

MİKRO BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE ASSEMBLER

3

1

25

GÖRSEL PROGRAMLAMA II

3

1

22

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 Yukarı Kaydır