Programlama Temelleri

Algoritma Ders 3

14 Ocak 2013 Pazartesi Adem KORKMAZ 496
Algoritma Ders 3

Genel olarak değişik algoritma şekilleri vardır bunlardan en çok kullanılan algoritmalar aşağıdaki gibidir.

 

  • Metinsel Tanımlama
  • Akış Şeması
  • N-S (Nassi-Schnederman) Şemaları
  • W-O (Warnier-Orr) Diyagramları

Metinsel Tanımlama:Programın yazı şeklinde maddeler halinde ifade edilmesidir.

Akış Şeması: Şekiller ile programın ifade edilmesi.

N-S (Nassi-Schnederman) Şemaları :Programın bir kutu içerisinde parçalara bölünüp ifade edilmesi.

W-O (Warnier-Orr) Diyagramları:Programların küme parantezi şeklinde ifade edilmesi.

Örnek1: Ekrana yazı yazan program?


Örnek2
:Klavyeden girilen 2 sayının toplamını bulan programın algoritma ve akış şemasını yapınız?


Örnek3:Klavyeden girilen 3 sayının aritmetik ortalamasını bulan programın algoritma ve akış şemasını yazın?


Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır