ASP.NET

İnternet Programcılığı Iı - Asp.Net Web Form Final Sınavı Çalışma Soruları

27 Haziran 2024 Perşembe Adem KORKMAZ 523
İnternet Programcılığı II - Asp.Net Web Form Final Sınavı Çalışma Soruları

 Soru 1

ASP.NET'te, bir web sayfasının kullanıcıya gönderilmeden önce işlediği son olay hangisidir?
A) Page_Load
B) Page_PreRender
C) Page_Init
D) Page_Unload
Doğru Cevap: B

Soru 2
SQL sorgusunda bir tablonun tüm sütunlarını seçmek için hangi ifade kullanılır?
A) SELECT *
B) SELECT ALL
C) SELECT .
D) SELECT
Doğru Cevap: A

Soru 3
Bir ASP.NET uygulamasında, bir kullanıcının oturum açıp açmadığını kontrol etmek için hangi özellik kullanılır?
A) User.Identity.IsAuthenticated
B) User.Authentication
C) User.IsLogged
D) User.Active
Doğru Cevap: A

Soru 4
ASP.NET'te GridView kontrolünde bir veri kaynağına bağlanmak için hangi özellik ayarlanmalıdır?
A) DataSourceID
B) DataBind
C) DataSource
D) DataMember
Doğru Cevap: A

Soru 5
ASP.NET'te bir TextBox kontrolüne veri girişi yaptıran bir olay hangisidir?
A) TextChanged
B) TextUpdate
C) TextEdit
D) TextSubmit
Doğru Cevap: A

Soru 6
SQL'de veritabanı tablosundan kayıtları silmek için kullanılan komut hangisidir?
A) DELETE FROM
B) REMOVE FROM
C) DROP FROM
D) CUT FROM
Doğru Cevap: A

Soru 7
ASP.NET uygulamasında kullanıcı yetkilerini kontrol etmek için kullanılan yöntem nedir?
A) User.IsInRole()
B) User.CheckPermission()
C) User.Verify()
D) User.AccessLevel()
Doğru Cevap: A

Soru 8
Bir ASP.NET sayfasında, başka bir sayfaya veri aktarmak için kullanılan nesne hangisidir?
A) Response.Redirect()
B) Server.Transfer()
C) Application State
D) Session State
Doğru Cevap: B

Soru 9
Bir SQL sorgusunda belirli bir koşula uyan kayıtları listelemek için hangi anahtar kelime kullanılır?
A) WHERE
B) SELECT
C) FROM
D) LIST
Doğru Cevap: A

Soru 10
ASP.NET'te, bir kullanıcının oturum açtığı bilgisini saklamak için hangi nesne kullanılır?
A) Session
B) ViewState
C) Cookie
D) Application
Doğru Cevap: A

Soru 11
ASP.NET'te, bir formdan verileri toplamak için kullanılan bir kontrol hangisidir?
A) FormView
B) ListView
C) DataList
D) GridView
Doğru Cevap: A

Soru 12
SQL'de, birden fazla tabloyu sorgulamak için kullanılan ifade hangisidir?
A) JOIN
B) UNION
C) COMBINE
D) LINK
Doğru Cevap: A

Soru 13
ASP.NET'te client-side scriptleri server-side kodlarından ayırmak için kullanılan tag hangisidir?
A) <script>
B) <client>
C) <javascript>
D) <cs>
Doğru Cevap: A

Soru 14
SQL'de bir tabloya yeni bir sütun eklemek için hangi SQL komutu kullanılır?
A) ALTER TABLE
B) UPDATE TABLE
C) MODIFY TABLE
D) CHANGE TABLE
Doğru Cevap: A

Soru 15
ASP.NET'te, bir kontrolün görünürlüğünü programatik olarak değiştirmek için hangi özellik kullanılır?
A) Visible
B) Display
C) Show
D) Appearance
Doğru Cevap: A

Soru 16
SQL sorgularında, belirli bir sütundaki değerlerin toplamını hesaplamak için hangi fonksiyon kullanılır?
A) SUM
B) TOTAL
C) COUNT
D) AGGREGATE
Doğru Cevap: A

Soru 17
ASP.NET'te bir sayfa yüklenmeden hemen önce tetiklenen olay hangisidir?
A) Page_PreRender
B) Page_Load
C) Page_Init
D) Page_Start
Doğru Cevap: C

Soru 18
SQL'de, sorgu sonuçlarını belirli bir sırayla getirmek için kullanılan anahtar kelime hangisidir?
A) SORT BY
B) ORDER BY
C) ARRANGE BY
D) ALIGN BY
Doğru Cevap: B

Soru 19
ASP.NET'te, bir kontrolün stil özelliklerini dinamik olarak değiştirmek için kullanılan nesne hangisidir?
A) Style
B) CssClass
C) StyleBuilder
D) CssSelector
Doğru Cevap: A

Soru 20
Bir ASP.NET uygulamasında, sayfa içeriğinin farklı dil sürümlerini desteklemek için hangi özellik kullanılır?
A) MultiLanguage
B) Globalization
C) Localization
D) Internationalization
Doğru Cevap: C

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır