GENEL

Veritabanı Yönetim Sistemleri Örnek Final Sınavı Çalışma Soruları

27 Haziran 2024 Perşembe Adem KORKMAZ 233
Veritabanı Yönetim Sistemleri  Örnek Final Sınavı Çalışma Soruları

 Soru 0

SQL'de 'HAVING' koşulu ne zaman kullanılır?
A) Agregat fonksiyonlar sonucunda elde edilen değerlere göre filtreleme yapmak
B) Her zaman veri güncellerken
C) Tablo oluştururken
D) İndeks eklerken
Doğru Cevap: A

Soru 1
SQL sorgularında 'AS' ne işe yarar?
A) Veritabanını yeniden adlandırmak
B) Sütun veya sonuçlara takma ad (alias) vermek
C) Veritabanı işlemlerini iptal etmek
D) Veri türlerini değiştirmek
Doğru Cevap: B

Soru 2
'LEFT OUTER JOIN' kullanım amacı nedir?
A) İki tablo arasındaki ortak olmayan verileri soldan getirmek
B) İki tablo arasındaki ortak verileri getirmek
C) Tüm verileri sıralamak
D) Veritabanını optimize etmek
Doğru Cevap: A

Soru 3
SQL'de 'UNION' ne işe yarar?
A) Veritabanını yedeklemek
B) İki sorgu sonucunu birleştirmek
C) Verileri sıralamak
D) Veritabanı güvenliğini sağlamak
Doğru Cevap: B

Soru 4
'ROLLBACK' komutu ne zaman kullanılır?
A) Veritabanını güncellerken
B) İşlemleri geri almak için
C) Veri eklerken
D) Sorgu optimizasyonu yaparken
Doğru Cevap: B

Soru 5
'COMMIT' işlemi neyi garanti eder?
A) Verilerin geçici olarak kaydedilmesi
B) Veritabanı bağlantısının kesilmesi
C) Yapılan işlemlerin veritabanında kalıcı olarak uygulanması
D) Verilerin şifrelenmesi
Doğru Cevap: C

Soru 6
SQL'de 'MIN' komutu ne için kullanılır?
A) En yüksek değeri bulmak
B) Ortalama değeri bulmak
C) En düşük değeri bulmak
D) Toplam değeri bulmak
Doğru Cevap: C

Soru 7
'NOT IN' koşulu SQL'de ne işe yarar?
A) Belirli değerler hariç tüm kayıtları getirmek
B) Belirli değerleri içeren kayıtları getirmek
C) Kayıtları güncellemek
D) Kayıtları sıralamak
Doğru Cevap: A

Soru 8
SQL'de 'TRUNCATE TABLE' komutu ne işe yarar?
A) Tabloya yeni bir sütun eklemek
B) Tabloyu tamamen temizlemek
C) Tabloyu silmek
D) Tablodan veri çekmek
Doğru Cevap: B

Soru 9
SQL'de 'LEFT JOIN' komutu hangi durumda kullanılır?
A) İki tablo arasında tam eşleşme olmayan kayıtları sol tablodan getirmek
B) İki tablo arasında tam eşleşme sağlamak
C) İki tabloyu birbirine bağlamak
D) Tüm kayıtları sıralamak
Doğru Cevap: A

Soru 10
'EXISTS' koşulu SQL'de ne zaman kullanılır?
A) Belirli bir sorgunun sonucunda kayıtların olup olmadığını kontrol etmek
B) Sorgunun hızını artırmak
C) Sorgu sonucunda hiçbir şey dönmeyen durumları kontrol etmek
D) Veritabanı bağlantısını test etmek
Doğru Cevap: A

Soru 11
SQL'de 'CASE' ifadesi ne amaçla kullanılır?
A) Veritabanındaki hataları bulmak
B) Koşullara bağlı sonuçlar üretmek
C) Tablo oluşturmak
D) Veritabanını yedeklemek
Doğru Cevap: B

Soru 12
'NULL' değerleri SQL'de nasıl kontrol edilir?
A) IS NULL kullanarak
B) IS NOT NULL kullanarak
C) EXISTS kullanarak
D) A ve B doğru
Doğru Cevap: D

Soru 13
SQL'de 'INDEX' komutunun kullanım amacı nedir?
A) Sorgu performansını artırmak
B) Veritabanını yedeklemek
C) Veritabanı güvenliğini artırmak
D) Verileri silmek
Doğru Cevap: A

Soru 14
SQL'de 'ALTER DATABASE' komutu ne işe yarar?
A) Veritabanına yeni bir tablo eklemek
B) Mevcut bir veritabanını değiştirmek
C) Veritabanı erişim izinlerini düzenlemek
D) Veritabanını silmek
Doğru Cevap: B

Soru 15
'RIGHT JOIN' kullanımı ne zaman tercih edilir?
A) Sağdaki tabloda eşleşmeyen verileri getirmek için
B) Sol tablodaki tüm kayıtları getirmek için
C) İki tablo arasındaki tüm eşleşmeleri getirmek için
D) Yalnızca sol tablodaki verileri getirmek için
Doğru Cevap: A

Soru 16
SQL'de 'SUBQUERY' ne amaçla kullanılır?
A) Bir sorgu içinde başka bir sorgu çalıştırmak
B) Sorgu performansını düşürmek
C) Veritabanı yapılandırmasını değiştirmek
D) Veritabanı güvenliğini test etmek
Doğru Cevap: A

Soru 17
'FOREIGN KEY' SQL'de ne işe yarar?
A) İki tablo arasında ilişki kurmak
B) Veritabanını silmek
C) Sorguları sınırlamak
D) Veritabanı performansını artırmak
Doğru Cevap: A

Soru 18
SQL'de 'HAVING' koşulu ne işe yarar?
A) Gruplanmış veriler üzerinde koşul belirtmek
B) Veritabanını yedeklemek
C) Veritabanını optimize etmek
D) Verileri sıralamak
Doğru Cevap: A

Soru 19
'REPLACE' fonksiyonu SQL'de ne için kullanılır?
A) Bir metin içindeki alt metni değiştirmek
B) Verileri sıralamak
C) Verileri güncellemek
D) Veritabanı bağlantısını test etmek
Doğru Cevap: A

Soru 20
SQL'de 'SCRIPT' komutu ne amaçla kullanılır?
A) Veritabanı scriptlerini çalıştırmak
B) Veritabanını yedeklemek
C) Veritabanı sorgularını otomatize etmek
D) Veritabanı güvenliğini sağlamak
Doğru Cevap: A

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır