Bilgisayar - Ofis

Office 365 Powerpoint Vize Sınavı Çalışma Soruları

11 Mayıs 2024 Cumartesi Adem KORKMAZ 371
Office 365 PowerPoint Vize Sınavı Çalışma Soruları

1.  Office 365 PowerPoint'te yeni bir sunum nasıl açılır?

a) File > Open
b) File > New
c) Home > New
d) Insert > New Presentation
e) View > Open
 

2. PowerPoint'te bir slayta resim eklemek için hangi sekme kullanılır?
a) Home
b) Insert
c) Design
d) Transitions
e) Review
 

3. PowerPoint sunumunda bir metni kalın yapmak için kullanılan klavye kısayolu nedir?
a) Ctrl + B
b) Ctrl + I
c) Ctrl + U
d) Ctrl + K
e) Ctrl + M
 

4. PowerPoint'te slayt geçişlerini eklemek için hangi sekme kullanılır?
a) Home
b) Insert
c) Design
d) Transitions
e) Animations
 

5. Bir PowerPoint sunumunda slaytlar arası bağlantı eklemek için kullanılan özellik nedir?
a) Hyperlinks
b) Action Buttons
c) Link Tools
d) Quick Access
e) Slide Master
 

6. Office 365 PowerPoint'te hangi özellik sunumu PDF olarak kaydetmenizi sağlar?
a) Save As PDF
b) Export to PDF
c) Print to PDF
d) Convert to PDF
e) Publish as PDF
 

7. PowerPoint'te bir slayt gösterisini başlatmak için kullanılan kısayol tuşu hangisidir?
a) F5
b) F7
c) F9
d) F11
e) F12
 

8. PowerPoint'te bir slayta grafik eklemek için hangi sekme kullanılır?
a) Home
b) Insert
c) Design
d) Data
e) Review
 

9. PowerPoint'te ses veya video dosyası eklemek için kullanılan sekme hangisidir?
a) Home
b) Insert
c) Multimedia
d) Media
e) Playback
 

10. PowerPoint'te animasyon eklemek için hangi sekme tercih edilir?
a) Design
b) Layout
c) Animations
d) Transitions
e) Insert
 

11. PowerPoint'te bir sunumu otomatik olarak belirli aralıklarla kaydetmek için hangi özellik kullanılır?
a) AutoRecover
b) AutoSave
c) Quick Save
d) Save Backup
e) Save Interval
 

12. Bir PowerPoint sunumunda özel slayt gösterisi oluşturmak için hangi sekme kullanılır?
a) View
b) Slide Show
c) Review
d) Format
e) Design
 

13. PowerPoint'te bir temayı değiştirmek için hangi sekme kullanılır?
a) Design
b) Format
c) Layout
d) View
e) Home
 

14. Bir PowerPoint sunumunda slaytları yeniden sıralamak için hangi görünüm kullanılır?
a) Slide Sorter
b) Normal View
c) Slide Master
d) Reading View
e) Presenter View
 

15. PowerPoint'te slayt notlarını eklemek için kullanılan alan hangisidir?
a) Notes Pane
b) Comments Section
c) Footer
d) Sidebar
e) Slide Notes
 

16. Sunum içerisinde anket veya soru eklemek için hangi PowerPoint eklentisi kullanılır?
a) PowerPoint Forms
b) Microsoft Forms
c) SurveyMonkey
d) QuizMaker
e) Poll Everywhere
 

17. PowerPoint'te bir slaydı tam ekran gösteriminden çıkarmak için kullanılan tuş hangisidir?
a) Esc
b) Enter
c) Space
d) Backspace
e) Shift
 

18. Bir PowerPoint sunumunda kullanılan renk şemasını değiştirmek için hangi sekme kullanılır?
a) Design
b) Format
c) Layout
d) View
e) Color Schemes
 

19. PowerPoint'te bir slaytın arka planını değiştirmek için hangi özellik kullanılır?
a) Background Styles
b) Design Tools
c) Format Background
d) Background Options
e) Set Background
 

20. Office 365 PowerPoint'te grup çalışması ve işbirliği için kullanılan özellik nedir?
a) Teams
b) Group Tools
c) Collaborate
d) Share
e) Co-author
 

 

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır