Bilgisayar - Ofis

Office 365 Word Vize Sınavı Çalışma Soruları - 1

25 Nisan 2024 Perşembe Adem KORKMAZ 627
Office 365 Word Vize Sınavı Çalışma Soruları - 1

 Microsoft Office 365 Word, iş ve eğitim dünyasında en yaygın kullanılan metin işlemci programlarından biridir. Günlük iş akışlarınızı kolaylaştırmak için Word'deki temel işlevleri ve özellikleri anlamak önemlidir. Word'de sıklıkla kullanılan işlevlere yönelik 20 temel soru ve cevapları sunulmaktadır. Bu sorular, yeni başlayanlardan ileri düzey kullanıcılara kadar herkesin Office 365 Word bilgisini test etmesi ve pekiştirmesi için tasarlanmıştır. Sorular, dosya işlemlerinden biçimlendirme ve düzenleme işlevlerine, işbirliği araçlarına kadar Word'ün çeşitli yönlerini kapsamaktadır. Bu bilgi testi ile Word becerilerinizi geliştirin ve günlük görevlerinizi daha verimli bir şekilde yönetin.

 

 1. Office 365 Word'de yeni bir belge nasıl açılır?

a) File > Open

b) File > New

c) Home > New

d) Insert > New Document

e) View > Open

 

2. Word'de metni kalın yapmak için kullanılan klavye kısayolu nedir?

a) Ctrl + B

b) Ctrl + I

c) Ctrl + U

d) Ctrl + K

e) Ctrl + M

 

3. Office 365 Word'de bir sayfayı nasıl yatay (landscape) yaparsınız?

a) Layout > Orientation > Landscape

b) Design > Page Setup > Landscape

c) Insert > Break > Landscape

d) File > Options > Landscape

e) View > Orientation > Landscape

 

4. Bir Word belgesine resim eklemek için hangi sekme kullanılır?

a) Home

b) Insert

c) Design

d) References

e) Review

 

5. Metin arasında boşlukları (spacing) ayarlamak için hangi sekme kullanılır?

a) Layout

b) View

c) File

d) Home

e) Insert

 

6. Hangi özellik Word'de yazım hatalarını otomatik olarak düzeltir?

a) AutoFix

b) AutoCorrect

c) Spell Check

d) Grammarly

e) QuickFix

 

7. Word belgesini PDF formatında kaydetmek için hangi adımı izlersiniz?

a) File > Save As > Browse > PDF

b) File > Export > Create PDF

c) File > Save As > PDF

d) File > Options > Save as PDF

e) File > Print > Print to PDF

 

8. Bir Word belgesinde bul ve değiştir işlemi için hangi kısayol kullanılır?

a) Ctrl + H

b) Ctrl + F

c) Ctrl + R

d) Ctrl + D

e) Ctrl + S

 

9. Word'de bir belgedeki tüm metni nasıl seçebilirsiniz?

a) Ctrl + A

b) Ctrl + S

c) Ctrl + D

d) Ctrl + E

e) Ctrl + W

 

10. Tablolar sekmesi Word'ün hangi sekmesi altında bulunur?

a) Insert

b) Layout

c) Design

d) References

e) Review

 

11. Word'de bir belgenin kenar boşluklarını ayarlamak için hangi sekme kullanılır?

a) Design

b) Layout

c) View

d) File

e) Home

 

12. Bir belgeye sayfa numarası eklemek için hangi sekme kullanılır?

a) Insert

b) Home

c) Layout

d) References

e) View

 

13. Word'de bir metni üst simge (superscript) olarak biçimlendirmek için kullanılan kısayol nedir?

a) Ctrl + Shift + =

b) Ctrl + Shift + -

c) Ctrl + =

d) Ctrl + -

e) Shift + =

 

14. Word'de bir metni alt simge (subscript) olarak biçimlendirmek için kullanılan kısayol nedir?

a) Ctrl + Shift + =

b) Ctrl + Shift + -

c) Ctrl + =

d) Ctrl + -

e) Shift + =

 

15. Word'de metni hizalamak için kullanılan kısayollar hangileridir?

a) Ctrl + L, Ctrl + R

b) Ctrl + E, Ctrl + J

c) Ctrl + L, Ctrl + E, Ctrl + R, Ctrl + J

d) Shift + L, Shift + E, Shift + R

e) Alt + L, Alt + E, Alt + R

 

16. Word'de bir paragrafı taşımak için hangi işlev kullanılır?

a) Drag and Drop

b) Cut and Paste

c) Copy and Paste

d) Move and Drop

e) Shift and Move

 

17. Birden çok yazarın bir belge üzerinde çalışmasını sağlayan Word özelliği nedir?

a) Co-authoring

b) Team editing

c) Group writing

d) Collaborative editing

e) Shared documents

 

18. Word'de belirli bir kelime veya ifadeyi hızlıca bulmak için kullanılan özellik nedir?

a) Quick find

b) Search

c) Locate

d) Find

e) Discover

 

19. Word'de bir belgeye yorum eklemek için hangi sekme kullanılır?

a) Review

b) Insert

c) Layout

d) View

e) Home

 

20. Office 365 Word'de belgeler arasında hızlıca geçiş yapmak için hangi görünüm kullanılır?

a) Read Mode

b) Print Layout

c) Web Layout

d) Outline

e) Draft

 

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır