Vs.NET C#

Programlama Temelleri Final Sınavı Çalışma Soruları - 2

6 Ocak 2016 Çarşamba Adem KORKMAZ 2822
Programlama Temelleri Final Sınavı Çalışma Soruları - 2

Programlama temelleri dersinde birinci ve ikinci öğretim sınıflarında çözülen programlama örnekleridir. Soruların daha iyi anlaşılması açısından kodlar C# Console da main fonksiyonun arasına eklenip çalıştırılabilir.

S.21. Ekrana * ekleyen program? kaydırarak

 

for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        for (int a = 0; a <= i; a++)
          Console.Write(" ");
        Console.WriteLine("*");
      }
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {

        for (int a = i; a < 10; a++)
          Console.Write(" ");
        Console.WriteLine("*");
      } 
      Console.ReadKey();

 

 

S.22. 1’den 1000’e kadar olan sayılar içerisinde 5’e tam bölünebilen aynı zamanda 7’ye tam bölünemeyen sayıları sayan program yazınız?

            int sayac = 0;

            for (int i = 1; i <= 40; i++)

            {

                if ((i % 5) == 0 && (i % 7) != 0)

                    sayac++;

            }

            Console.WriteLine("5 e bölünüp 7 ye bölünmeyen sayıların sayısı=" + sayac);

            Console.ReadKey();

 

S.23. Dışardan girilen sayı kadar seni seviyorum alt alta yazan program

            string oku;

            int sayi;

            oku = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(oku);

            for (int i = 1; i <= sayi; i++)

                Console.WriteLine("seni seviyorum");

            Console.ReadKey();

 

S.24. Dışardan girilen sayıların toplamı 30 üzeri olduğunda, kaç sayı girildiğini yazan program  

            int sayi, sayac = 0, toplam = 0;

            while (toplam <= 30)

            {

                sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                toplam = toplam + sayi;

                sayac++;

            }

            Console.WriteLine("Dışardan girilen sayıların toplamı=" + toplam);

            Console.WriteLine("Dışardan girilen sayı sayısı=" + sayac);

            Console.ReadKey();

 

S.25. Dışardan girile ismi dışardan girilen sayı adeti kadar alt alta kaydırarak yazdıran program

            int sayi,i;

            string isim;

            Console.Write("Bir sayı giriniz=");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Bir İsim giriniz=");

            isim = Console.ReadLine();

            for (i = 1; i <= sayi; i++)

            {

                for (int j = 1; j <= i; j++)

                {

                    Console.Write(" ");

                }               

                Console.WriteLine(isim);

            }

            Console.ReadKey();

 

S.26. Dışardan girilen 2 adet sayı arasındaki sayıları ekrana yazan program?

            int sayi1, sayi2;

            Console.Write("1.Sayıyı Girin=");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2.Sayıyı Girin=");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)

            {

                Console.WriteLine(i);

            }

            Console.ReadKey();

 

S.27. 1-100 arasındaki çift sayıları ekrana yazan program, while döngüsü ile

            int i = 0;

            while (i <= 100)

            {

                Console.WriteLine(i);

                i += 2;

            }

            Console.ReadKey();

 

S.28. Dışardan girilen 2 adet sayı arasındaki sayıların ortalamasını veren program?

            int sayi1, sayi2, toplam = 0, sayac = 0;

            float ort;

            Console.Write("1.sayıyı girin=");

            sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("2.sayıyı girin=");

            sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = sayi1; i <= sayi2; i++)

            {

                toplam = toplam + i;

                sayac++;

            }

            ort = (float)toplam / sayac;

            Console.WriteLine("Ortalama=" + ort);

            Console.ReadKey();

 

S.29. Dışardan girilen bir sayının tam bölenlerini ekrana yazan program

 

            int sayi;

            Console.Write("Bir sayı giriniz=");

            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            for (int i = 1; i <= sayi; i++)

            {

                if (sayi % i == 0)

                    Console.WriteLine(i);

            }           

            Console.ReadKey();

 

S.30. Dışardan girilen 2 sayıyı bölme işlemi yapmadan toplama çıkarma ile bölen ve kalanı ekrana veren programı yazınız?

            int bolunen, bolen, bolum = 0;           

            Console.Write("Bölünecek sayıyı girin=");

            bolunen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Bölen sayısını girin=");

            bolen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            while (bolunen >= bolen)

            {

                bolunen = bolunen - bolen;

                bolum++;

            }

            Console.WriteLine("Bölüm=" + bolum);

            Console.WriteLine("Kalan=" + bolunen);

            Console.ReadKey();

 

S.31. Dışardan girilen 5 adet sayıdan en büyüğü kaçıncı sırada olduğunu bulan program?

            int sayi, ebsayi=0, sira = 0;

            for (int i = 1; i <= 5; i++)

            {

                Console.Write(i + ".sayıyı girin=");

                sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if (sayi > ebsayi)

                {

                    ebsayi = sayi;

                    sira = i;

                }

            }

            Console.WriteLine("En büyük sayı=" + ebsayi);

            Console.WriteLine("Sırası=" + sira);          

            Console.ReadKey();

 

S.32. 1-10 arasındaki sayıların kareleri toplamını bulan program?

            int toplam = 0;

            for (int i = 1; i <= 10; i++)

            {

                toplam = toplam + i * i;

            }

            Console.WriteLine("1-10 arasındaki sayıların kareleri toplamı=" + toplam);

            Console.ReadKey();

 

S.33. Dışardan girilen sıcaklık değerine göre suyun madde halini ekrana yazan program.

            int isi;

            string oku;

            oku = Console.ReadLine();

            isi = Convert.ToInt32(oku);

            if (isi < 0)

                Console.WriteLine("Suyumu Katı Haldedir...");

            else if (isi < 100)

                Console.WriteLine("Suyumuz Sıvı Haldedir...");

            else

                Console.WriteLine("Suyumuz Gaz Haldedir..."); 

            Console.ReadKey();

 

S.34. 105 litre karışımın %35 tuz %10 şeker ise karışımın su oranı kaç litredir?

 

           double tuz = 35, seker = 10, karisim = 105, su;

            su =(float) karisim * (100 - tuz - seker) / 100;

            Console.WriteLine("suyun miktarı=" + su);            

            Console.ReadKey();

 

S.35. Dışardan girilen 2 adet sayıyı istenilen 4 işlem operatörüne göre işlem yapan program?

            int sayi1,sayi2,sonuc=0;

            string oku,islem;

            Console.WriteLine("1.sayıyı giriniz=");

            oku = Console.ReadLine();

            sayi1 = Convert.ToInt32(oku);

            Console.WriteLine("2.sayıyı giriniz=");

            oku = Console.ReadLine();

            sayi2 = Convert.ToInt32(oku);

            Console.WriteLine("Yapmak istediğiniz işlemi girin (+ - / *) =");

            islem = Console.ReadLine();

            switch (islem)

            {

                case "+": {

                    sonuc = sayi1 + sayi2;

                    Console.WriteLine(sayi1 + "+" + sayi2 + "=" + sonuc);

                    break; }

                case "-":

                    {

                        sonuc = sayi1 - sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + "-" + sayi2 + "=" + sonuc);

                        break;

                    }

                case "*":

                    {

                        sonuc = sayi1 * sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + "*" + sayi2 + "=" + sonuc);

                        break;

                    }

                case "/":

                    {

                        sonuc = sayi1 / sayi2;

                        Console.WriteLine(sayi1 + "/" + sayi2 + "=" + sonuc);

                        break;

 

S.36. Dizi içindeki bir elemanın yerini bulan program?

            int[] liste;

            liste = new int[10] { 10, 45, 23, 19, 46, 35, 20, 49, 11, 21 };

            int x, yer;

            x = 23;

            yer = Array.BinarySearch(liste, x);

            Console.WriteLine("Dizideki yeri = " + yer);

            Array.Sort(liste);

            for (int i = 0; i < liste.Length; i++)

                Console.WriteLine(i + ".sayi=" + liste[i]);

            x = 23;

            yer = Array.BinarySearch(liste, x);

            Console.WriteLine("Dizideki yeri = " + yer);

            Console.ReadKey();

 

S.37. Dışardan girilen sayının asal sayı olup olmadığını bulan program?

            string satir;

            int sayac, sayi;

            bool bayrak = true;

            satir = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(satir);

            if (sayi == 2)           

                Console.WriteLine(sayi + " asal sayidir");           

            else if (sayi % 2 == 0)

            {

                Console.WriteLine(sayi + " asal degildir");

                bayrak = false;

            }

            else

            {

                for (sayac = 3; sayac < sayi; sayac += 2)

                    if (sayi % sayac == 0)

                    {

                        bayrak = false;

                        break;

                    }

            }

            if (bayrak == true) Console.WriteLine(sayi + " asal sayidir");

            else Console.WriteLine(sayi + " asal degildir");

            Console.ReadKey();

 

S.38. Dışardan girilen metni küçük harfle ve büyük harflerle ekrana yazdıran program

            string icerik;

            icerik = Console.ReadLine();

            icerik = icerik.ToLower();

            Console.WriteLine(icerik);

            icerik = icerik.ToUpper();

            Console.WriteLine(icerik);

            Console.ReadKey();

 

S.39. Matris formatında yazdırma programı?

            int d1, d2;

            for (d1 = 1; d1 <= 2; d1++)

                for (d2 = 1; d2 <= 3; d2++)

                    Console.WriteLine("d1 = " + d1 + " d2 = " + d2);

            Console.ReadKey();

 

S.40. Dışardan girilen sayının fibonacci değerini bulan program?

            int a = 1, b = 1, c = 1;

            string oku;

            Int32 sayi;

            Console.Write("fibonacci sayısını girin=");

            oku=Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(oku);

            Console.Write(a+" "+b);

            c = a + b;

            while (c <= sayi)

            {

                Console.Write(" " + c);

                a = b;

                b = c;

                c = a + b;

 

S.41. 1-100 arasındaki 2 ve 3’e bölünen sayıların sayısını bulan program?

            int sayac, bol2 = 0, bol3 = 0;

            for (sayac = 1; sayac <= 100; sayac++)

            {

                if (sayac % 2 == 0) bol2++;

                if (sayac % 3 == 0) bol3++;

            }

            Console.WriteLine("2 ile bolunen sayisi = " + bol2);

            Console.WriteLine("3 ile bolunen sayisi = " + bol3);

            Console.ReadKey();

 

S.42. Ekrana matris formatında değer yazdıran program?

            int d1, d2;

            for (d1 = 1; d1 <= 5; d1++)

            {

                for (d2 = 1; d2 <= 5; d2++)

                    Console.Write("{0:D3} ", d1 * d2);

                Console.WriteLine();

            }

            Console.ReadKey();

 

S.43. Dışardan girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan program?

            string satir;

            int s1, s2, s3, buyuk;

            satir = Console.ReadLine();

            s1 = Convert.ToInt32(satir);

            satir = Console.ReadLine();

            s2 = Convert.ToInt32(satir);

            satir = Console.ReadLine();

            s3 = Convert.ToInt32(satir);

            if (s1 > s2)

                if (s1 > s3) buyuk = s1;

                else buyuk = s3;

            else if (s2 > s3) buyuk = s2;

            else buyuk = s3;

 

            Console.WriteLine("En buyuk = " + buyuk);

            Console.ReadKey();

 

S.44. Bu çalışma da İf Örneklerini   anlatacağız 

            int sayi;

            string deger;

            //sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); bu kısa yazılışı           

            Console.Write("Bir Sayı Girin=");

            deger = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(deger);

            if (sayi > 0)

                Console.WriteLine("Sayı Pozitif");

            else

                Console.WriteLine("Sayı Negatif");

           

            Console.ReadKey();

 

S.45. 5 öğrencinin vize final ve ortl hesaplayıp ekrana yazan program. En yüksek notu alan ve en düşük notu alan öğrencileri ekrana yazan.

            Double[,] ogrencinot = new Double[10, 3];

            Double eb_not,ek_not,eb_yer,ek_yer;

            int i, j;

            //notların girişi

            for (i = 0; i < 5; i++)

            {

                for (j = 0; j < 2; j++)

                {

                    Console.Write(i + 1 + ".öğrencinin " + (j + 1) + ".notunu gir=");

                    ogrencinot[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                }

                ogrencinot[i, j] =  ogrencinot[i, 0] * 0.4 + ogrencinot[i, 1] * 0.6;

            }

            //listeleme

            for (i = 0; i < 5; i++)

            {

                Console.WriteLine(i+1+".öğrencinin notları:");

                for (j = 0; j < 2; j++)

                {

                    Console.WriteLine(j + 1 + ".notu:"+ogrencinot[i,j]);

 

                }

                Console.WriteLine(i + 1 + ".öğrencinin Ortalaması=" + ogrencinot[i, j]);

            }

            //burasıda en büyük ve en küçük not

            //en büyük not değelrei

            eb_not = ogrencinot[0, 2];

            eb_yer = 0;

            //en küçük not değerleri

            ek_not = ogrencinot[0, 2];

            ek_yer = 0;

            //en büyük not ve yer hesaplama yeri

            for (i = 1; i < 5; i++)

            {

                if (eb_not < ogrencinot[i, 2])

                {

                    eb_not = ogrencinot[i, 2];

                    eb_yer = i;

                }

            }

            Console.WriteLine("En büyük Not:" + eb_not + " " + (eb_yer + 1) + ".öğrenci");

            // en küüçük not ve yer hesapkama

            for (i = 1; i < 5; i++)

            {

                if (ek_not > ogrencinot[i, 2])

                {

                    ek_not = ogrencinot[i, 2];

                    ek_yer = i;

                }

            }

            Console.WriteLine("En küçük Not:" + ek_not + " " + (ek_yer + 1) + ".öğrenci");

            Console.ReadKey();

 

S.46. Dışardan girilen ismi dışardan girilen sayı kadar ekrana yazan program

            int sayi;

            string isim;

            Console.Write("Bir sayı giriniz=");

            sayi =Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

            Console.Write("Bir isim giriniz=");

            isim = Console.ReadLine();

 

            for (int i = 1; i <= sayi; i++)

            {

                for (int j = i; j <= sayi; j++)

                    Console.Write(" ");

                Console.WriteLine(isim);

            }

 

S.47. Dışardan girilen 10 adet sayıdan son rakamı 5 olanları %10 artırıp toplayan program?

            float sayi,toplam=0;

            for (int i = 0; i < 10; i++)

            {

                sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

                if ((sayi % 10) == 5)

                    toplam = (float)toplam + sayi + sayi * 10 / 100;

            }

            Console.WriteLine("son rakamı 5 olup %10 attırılmış sayıların toplamı="+toplam);

            Console.ReadKey();

 

S.48. Klavyeden girilen ve sonunda -1 isaretleyicisi bulunan bir dizi sayinin  toplaminin hesaplatilmasi

 

            string satir;

            int sayi;

            long toplam = 0;

            Console.Write("Bir sayi giriniz (veri sonu -1): ");

            satir = Console.ReadLine();

            sayi = Convert.ToInt32(satir);

            while (sayi != -1)

            {

                toplam += sayi;

                Console.Write("Bir sayi giriniz (veri sonu -1): ");

                satir = Console.ReadLine();

                sayi = Convert.ToInt32(satir);

            }

 

            Console.WriteLine("Toplam = " + toplam);

            Console.ReadKey();

 

S.49. klavyeden okunan tuslardan kac tanesinin sesli ve kac tanesinin sessiz harf olduğunu hesaplayan program. Klavyeden girilen ilk degerin veri sonu olmadigi varsayilmaktadir. Programı sonladırmak için 0 (sifir) kullanılmalıdır.

            string tus;

            int sesli = 0, sessiz = 0;

            tus = Console.ReadLine();

            tus = tus.ToLower();                       

            do

            {

                switch (tus)

                {

                    case "a":

                    case "e":

                    case "i":

                    case "o":

                    case "ö":

                    case "ü":

                    case "u": { sesli++; break; }

                    default: { sessiz++; break; }

                }

                tus = Console.ReadLine();

                tus = tus.ToLower();

            } while (tus != "0");

            Console.WriteLine("Sesli Sayisi  = " + sesli);

            Console.WriteLine("Sessiz Sayisi = " + sessiz);

            Console.ReadKey();

 

Yorumlar

Ahmet Murat Gökçe

Ahmet Murat Gökçe11.01.2016

Hocam bu soru 24'te 30 yada 30 altında bir sayı girince programı bitirmeyip klavyeden girilen sayı dönüşümü kısmında format hatası veriyor! yazıyı düzenle


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır