Bilgisayar - Ofis

Excel 2010 Örnek Çalışma Soruları

13 Nisan 2014 Pazar Adem KORKMAZ 1271
EXCEL 2010 ÖRNEK  ÇALIŞMA SORULARI

BÖLÜM SONU TEST ÇALIŞMA SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi elektronik tablolama programında etkin hücrenin adresinibelirten ara yüz elemanıdır?

A) Formül çubuğu       B) Ad kutusu   C) Sekmeler                D) Durum çubuğu

 

2. Yeni bir çalışma kitabıoluşturmak için aşağıdaki klavye kısayollarından hangisikullanılır?

A) Ctrl+O                    B) Ctrl+S         C) Shift+F11               D) Ctrl+N

 

3. Aşağıdakilerden hangisi bir çalışma kitabınıkaydetme yöntemlerinden biri değildir?

A) Taşıve kopyala penceresini kullanma        B) Hızlıerişim araç çubuğunda bulunan kaydet simgesi

C) Dosya menüsünden kaydet seçeneği                     D) Ctrl+S klavye kısayolu

 

4. Satırlar ve sütunların kesişmesiyle oluşan kutular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Formül                   B) Veri                        C) Hücre                     D) Sekme

 

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sütunlar harflerle isimlendirilir.                             B) Satırlar sayılarla isimlendirilir.

C) Elektronik tablolama dosyasına kitap adıverilir.    D) Bir çalışma kitabında sadece bir sayfa

bulunabilir.

 

6. Microsoft Excel aşağıdakilerden hangi program türüne uyar?

A)Kelime İşlem Programları               B)İşletim Sistemi Programları

C)Elektronik tablolama programları    D)Oyun programları

 

7. Aşağıdakilerden hangisi Excel 2010 de hazırlanmış dosyaların simgesidir?

A)         B)       C)        D)

 

8. Excel programında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?

A) Veri tabanları oluşturulur.  B) Sunu hazırlanır.

C) Hesaplama yapılır.             D) Grafik oluşturulur.

 

9. Excel’den çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Ofis düğmesi – Excel’den Çık       B) Pencere – Yerleştir
C) Görünüm – Sil                                D) Ofis düğmesi – Kapat nedir?

 

10. Excel dosyasının uzantısı

A) xlsx                        B)docx                        C)pptx             D)jpgx

 

11. Excel’de kaydedilmemiş dosya adı nedir?

A)Belge           B)Kitap           C)Arşiv           D)Dosya

 

12. Excel’de en altta bulunan Sayfa1, Sayfa2 vb.. sayfaların adı nedir?

A)Kağıt           B)Dosya          C)Defter          D)Çalışma Sayfası

13. Excel çalıştırıldığında normalde aksi bir işlem yapılmadığı takdirde kaç çalışma sayfası vardır?

A) 1                 B) 2                 C) 3                 D) 4

 

14. Aşağıdaki resimde sayı ve harflerden oluşan erişim anahtarlarını iptal etmek için klavyeden hangi tuş ya da tuşlara basılı tutulması gerekir?

A) CTRL + Enter

B) Üst Karakter + Sekme

C) CTRL + Sekme

D) ALT

 

15. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?

A) Fonksiyon tuşları   B) Yön tuşları  C) ESC tuşu     D) DELETE tuşu

 

16.  Excel’de yandaki düğmenin görevi nedir?

A) Satır ve sütunları otomatik olarak toplar    B) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar

C) Yeni bir Excel satırı ekler                           D) Sayfa adı sekmeleridir

 

17. Hücre içine girilen bilginin onaylanıp bir sonraki aktif hücreye geçiş için hangi tuş kullanılmaz?

A) Enter          B) Yön Tuşları            C) Alt                          D) Tab

 

18. Excel 2010’de herhangi bir hücreye bilgi girişi yaptıktan sonra onaylamadan silmek için hangi tuş kullanılır?

A) ALT           B) TAB           C) ESC                                    D) CTRL

 

19. Excel 2010’de istenilen bir konu hakkında Yardım almayı sağlayan Fonksiyon tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) F1               B) F2               C) F4                           D) F9

 

20. Excel çalışma sayfasında bir hücrede yer alan bilgiyi düzeltebilmemizi sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) F1               B) F2               C) F3                           D) F4

 

21. Excel’de aşağıdaki hücre adreslerinden hangisi yanlıştır?

A) AD5           B) C8               C) ABCD258              D) AB15

 

22. Hücre Biçimlendirme penceresi açılarak “Uyacak şekilde daralt” seçeneği işaretlendiğinde hücrede ne gibi değişiklik olur?

A) Hücrenin sütun genişliği değişmez, yazı karakterleri büyüyebilir

B) Hücrenin sütun genişliği değişir, yazı karakterleri küçülebilir

C) Hücrenin sütun genişliği değişir, yazı karakterleri büyüyebilir

D) Hücrenin sütun genişliği değişmez, yazı karakterleri küçülebilir

 

23.Excel’de bir hücre seçilip direkt klavyeden yazı yazılırsa, hücredeki eski veri ne olur?

A) Direk silinir ve yeni yazmış olduğumuz veri hücreye yerleşir

B) Bir alt satıra geçer

C) Yeni verinin arkasından devam eder

D) Direk silinir ve yeni yazmış olduğumuz veri bir yan hücreye geçer

 

24.MS Office Excel, hücreye yazdığınız ilk birkaç karakter o sütunda varolan bir veriyle eşleşi­yorsa ne yapar?

A) Veri girişine izin vermez                                       B) Veri girişi yapılan hücrede “YANLIŞ” yazar

C) Veri girişi yapılan hücrede “DOĞRU” yazar                     D) Kalan karakterleri otomatik olarak tamamlar

 

25. Resimde yuvarlak içine alınan “artı” imleç türü için seçeneklerden hangisi söylenebilir?

A) Hücre seçimleri için kullanılır

B) Kopyalama işlemi için kullanılır

C) Sütun genişliklerini ayarlamak için kullanılır

D) Hücre içeriği bulunduğu yerden başka bir hücreye taşımak için kullanılır

 

26. Çalışma alanında farklı alanları seçmek için ne yapılır?

A) F5               B) CTRL+Fare             C) SHIFT+Fare                        D) ALT+Fare

 

27. Şekilde kenarları kesik çizgi ile gösterildiği gibi ardışık birden fazla hücreyi seçmek istersek; veriyi girmek istediğimiz hücreleri klavyeden hangi tuşa basılı tutarak faremiz yardımı ile seçebiliriz?

A) Üst Karakter+Ok    B) AltGr

C) CTRL                     D) Alt

 

28. Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?

A) Düzen/Sütun                                             B) Biçim/Sütun

C)Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır            D)Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır

 

29.Şekilde gösterilen yere tıklandığında ne olur?

A)Tüm satırlar seçilir
B)Tüm sütunlar seçilir
C)A1 hücresi seçilir

D)Tüm satır ve sütunlar seçilir

 

30. Seçilmiş alandaki bilgilerin aynısını başka bir alana taşımak için hangi komutlar kullanılır?

A)Kes/Yapıştır                        B)Kopyala/Yapıştır     C)Düzen/Yapıştır        D)Kes/Özel yapıştır

 

31.   şekli Excel’de neyi gösterir ?

A)Çalışma sayfalarını B)Sütun başlıkların     C)Satır başlıklarını      D)Sayfanın ismini

 

32. Aktif hücredeki bilgiyi değiştirmek için hangisi kullanılır?

A) F1               B) F2               C) F3               D) F4

33. Excel’de şekli neyi ifade eder?

A)Çalışma sayfalarını B)Sütun başlıklarını

C)Satır başlıklarını      D)Sayfanın ismini

 

34.Yandaki hücrelere otomatik olarak € simgesini vermek için hangi araç kullanılır?

A)            B)           C)           D)

 

35. Yandaki hücre aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılarak yazılmıştır?

A)             B)            C)              D)

 

36. Yandaki hücre aşağıdaki araçlardan hangisini kullanılarak yazılmıştır?

A)             B)             C)            D)

 

37. Seçili olan bölümün içeriğini veya biçimini temizlemek için aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır?

A)           B)           C)            D)

 

38.Hücre içeriğini ardışık hücrelere doldurabilmek için hangi araç kullanılır?

A)           B)                         C)           D)

 

 

39. Yandaki butonun görevi nedir?

A) Altı Çizili                B) Aç               C) Araştır        D) Yazı Tipi Rengi

 

 

40. Şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

A) Paragraf ile ilgili işlemler   B) Pano ile ilgili işlemler

C) Yazı tipi ile ilgili işlemler   D) Düzenleme ile ilgili işlemler

 

 

41. Yandaki butonun adı nedir?

A)Hücre içinde ortala                                     B)Sayfa içinde ortala 

C)Çalışma Kitabı içinde ortala                         D)Hücreleri birleştir ve ortala

 

42. Excelde dik-eğik yazma, sayı, yazıtipi, kenarlık gibi ayarlar nereden yapılır?

A) Görünüm Sekmesi B) Veri Sekmesi

C) GirişSekmesi          D) Formüller Sekmesi

 

43. Excel sayfasında hücrenin içinde “kaldı” yazıyorsa yazının otomatik kırmızıolmasıiçin aşağıdaki seçeneklerden hangi özellik kullanılır?

A) İşlev ekle                B) Yazıtipi       C) Sayfa yapısı                       D) Koşullu biçimlendirme

 

44. Bir hücrenin sağalt köşesinde bulunan ve hücredeki veri, seri veya formülleri bitişik hücrelere kopyalayan küçük kareye ne denir?

A) Hücre kulpu                       B) imleç          C) Hücre                     D) Buton

 

45. Hangisi hücre için biçim kriteri değildir?

A) Dosyanın kaydedileceği sürücü ve dizin   B) Yazı tipi

C) Sayıların biçimi                                         D) Kenarlıklar

 

46. Elektronik Tablolama Programında yazıcıdan 2 sayfa olarak çıkacak bir alanın 1 sayfa olarak çıkmasını hangi komutla sağlayabiliriz?

A)Böyle bir komut yoktur.                 B)Bu uygulama ancak makro ile mümkündür.

C)Sayfa düzeni-Sayfa yapısı-Sığdır    D)Görünüm-Yakınlaştır-% 50

 

47. Şarta bağlı biçimlendirme için hangi komut kullanılır?

A) Koşullu Biçimlendirme      B) Tabloyu Biçimlendirme
C) Grafiği Biçimlendirme       D) Koşullu Hizalama

 

48. Dosyadaki yazıyı yazıcıya aktarma işlemi nasıl geçekleştirilir?

A) Office Düğmesi - Düzen – Yazdır B) Ekle - Yazdır

C) Office Düğmesi – Yazdır               D) Office Düğmesi – Baskı ön izleme

 

49. Sayfamızı yatay hale getirmek için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosya – Baskı Ön İzleme – Yatay sayfa   B) Sayfa düzeni – Sayfa Yapısı – Yönlendirme
C) Veri – Sayfa – Yatay görünüm                  D) Düzen – Tümünü Seç – Sayfa düzenle – Yatay

 

50. Çalışma kitabı görünümünü değiştirmek için aşağıdaki adımlardan hangisi takip edilmelidir?

A) Giriş - Görünümler                        B) Görünüm– Çalışma kitabı görünümleri

C) Görünüm – Sayfa Yapısı   D) Sayfa Düzeni - Çalışma kitabı görünümleri

 

Yorumlar

İsmini vermek istemeyen kişi

İsmini vermek istemeyen kişi13.04.2016

Cevap anahtarı var mı?

ÖMER

ÖMER12.05.2016

cevap anahtarı nerde?

Asli

Asli28.12.2016

Cevaplari yok mu


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır