PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Algoritma Örnekleri Ve Programlama Temelleri Örnekleri

23 Ocak 2013 Çarşamba Adem KORKMAZ 232
Algoritma Örnekleri ve Programlama Temelleri Örnekleri

Soru 1:Klavyeden girilecek X değerinden N değerine kadar tüm doğal sayıları listeleyen algoritmayı geliştiriniz.

 

1. X OKU

2. N OKU

3. X YAZ

4. X=X+1

5. EĞER X<=N İSE 3. ADIMA GİT

6. SON

Soru 2:Klavyeden girilecek bir N değerine kadar fibonecci dizisini bulan algoritmayı geliştiriniz. Fibonecci

dizisi 1 1 değerleri ile başlar ve yeni eğer kendinden öndeki iki değerin toplamı olarak bulunur.  (1 1 2 3 5 8

13 21...)

            1. N OKU
2. A=1
3. B=1
4.A,B YAZ
5.C=A+B
6.EĞER C>N İSE 11. GİT
7.C YAZ
8.A=B
9.B=C
10.5. ADIMA GİT
11.SON


Soru 3:Klavyeden girilen bir sayının tüm tam bölenlerini bulup listeleyen (Ekrana yazan) bir algoritma geliştiriniz

            1.N OKU
2.X=1
3.EĞER N%X=0 İSE X YAZ
4.X=X+1
5.EĞER X<=N İSE 3. ADIMA GİT
6.SON

  Soru 4:Klavyeden girilen üç sayıdan büyüklük sıralamasına göre ortadakini bulup ekrana yazan program için algoritma yazınız.

            1.A, B, C OKU
2.EĞER A>B VE B>C İSE B YAZ
3.EĞER C>B VE B>A İSE B YAZ
4.EĞER B>A VE A>C İSE A YAZ
5.EĞER C>A VE A>B İSE A YAZ
6.EĞER A>C VE C>B İSE C YAZ
7.EĞER B>C VE C>A İSE C YAZ
8.SON


Soru 5:Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayının bölme işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak kalanlı bölme yapan algoritmayı yazınız.


1.A,B OKU
2.BOLUM=0
3.KALAN=0
4.EĞER A<B İSE KALAN=A, 8. ADIMA GİT
5.A=A-B
6.BOLUM=BOLUM+1
7.4. ADIMA GİT
8.BOLUM, KALAN YAZ

Yorumlar


Yorum Yap

     

Son Tweets


Yukarı Kaydır