PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Örnek Algoritma Soruları-3

1 Aralık 2012 Cumartesi Adem KORKMAZ 160
Örnek Algoritma Soruları-3

Soru: 2-16 arasındaki çift sayıların ortalamasını bulan programın algoritma ve akış şemasını yazın?

Soru 1: Klavyeden girilecek X değerinden N değerine kadar tüm doğal sayıları listeleyen algoritmayı geliştiriniz?

1. X OKU
2. N OKU
3. X YAZ
4. X=X+1
5. EĞER X<=N İSE 3. ADIMA GİT
6. SON 

Soru 2: Klavyeden girilecek bir N değerine kadar fibonecci dizisini bulan algoritmayı geliştiriniz. Fibonecci dizisi 1 1 değerleri ile başlar ve yeni eğer kendinden öndeki iki değerin toplamı olarak bulunur.(1 1 2 3 5 8 13 21...)

1. N OKU
2. A=1
3. B=1
4.A,B YAZ
5.C=A+B
6.EĞER C>N İSE 11. GİT
7.C YAZ
8.A=B
9.B=C
10.5. ADIMA GİT
11.SON 

Soru 3: Klavyeden girilen bir sayının tüm tam bölenlerini bulup listeleyen (Ekrana yazan) bir algoritma geliştiriniz?

1.N OKU
2.X=1
3.EĞER N%X=0 İSE X YAZ
4.X=X+1
5.EĞER X<=N İSE 3. ADIMA GİT
6.SON 

Soru 4: Klavyeden girilen üç sayıdan büyüklük sıralamasına göre ortadakini bulup ekrana yazan program için algoritma yazınız?

1.A, B, C OKU
2.EĞER A>B VE B>C İSE B YAZ
3.EĞER C>B VE B>A İSE B YAZ
4.EĞER B>A VE A>C İSE A YAZ
5.EĞER C>A VE A>B İSE A YAZ
6.EĞER A>C VE C>B İSE C YAZ
7.EĞER B>C VE C>A İSE C YAZ
8.SON 

Soru 5: Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayının bölme işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak kalanlı bölme yapan algoritmayı yazınız?

1.A,B OKU
2.BOLUM=0
3.KALAN=0
4.EĞER A<B İSE KALAN=A, 8. ADIMA GİT
5.A=A-B
6.BOLUM=BOLUM+1
7.4. ADIMA GİT
8.BOLUM, KALAN YAZ 

Soru 6: Aracın otopark ücretinin hesaplanması. Araçların en fazla 24 saat kaldığını varsayın?
0 - 2 saat     150 bin
2 - 8 saat     300 bin
8-24 saat     500 bin

Soru 7: Klavyeden girilen sayıları okuyan. Sayıların toplamı 21'den büyük veya eşit olduğu zaman duran programın Algoritmasını çizin?

Soru 8: 1999 yılı itibarı ile ülke nüfusu 60 milyondur. Yıllık nüfus artış oranı %2.3 tür. Sonraki 10 yılda ülke nüfusunu yıllara göre listeleyen Algoritmayı çizin?

Etiketler

Yorumlar


Yorum Yap

     

Son Tweets


Yukarı Kaydır