Programlama Temelleri & Algoritma Çalışma Soruları

1) Aracın otapark ücretini hesaplayan proğramı yapınız.Arçların en fazla 24 saat kaldığını varsayın. (0-2 saat  105 bin ,2-8 saat 300 bin, 8-24 saat 500 bin )

1-      Başla

2-      Oku saat

3-      Eğer saat küçük eşit 2 ise Yaz 150 bin

4-      Eğer saat küçük eşit 8 ise Yaz 300 bin

5-      Eğer saat küçük eşit 24 ise Yaz 500 bin

6-      Bitir

 2.    2)   Klavyeden girilen sayıları okuyan sayıların toplamı 21 den büyük veya eşit olduğunda proğramı durduran proğramı yapınız.

 1-Başla

2-Toplam =0

3-Yaz sayı 1

4-Tolam =Toplam +sayı

5-Eğer toplam küçük 21 ise Git 3.adım

6-Yaz toplam

7-Bitir

 

3.       3) 105 lt suyun %10 u şeker, %35 i tuz ise suyun miktarını hesaplayan proğramı hesaplayın proğramı hazırlyınız.

1-Başla

2-Krşm=150 , Su=0 , şeker=10, tuz=35

3-su = krşm *100*şeker-tuz/100

4-Yaz su

5-Bitir

4.       4) Çaydanlığa 00 derecede konulan suyun , ısıtıcı her dk 10  da ısıtırsa çay suyunun ne zaman kaç derecede kaynadığını bulan proğramı hazırlayınız.

 

1-Başla

2- Su=0, K.N=100, syç=0

3- Eğer ısı küçük eşit K.N ise ısı=ısı+1 ve  syç=syç+1 (2.adıma git)

4-Yaz ısı, syç

5-Bitir

5.       Kadir İlk 5 yaşına kadar boyu her yıl %20 artmaktadır.5-10 yaşları arasında ise %10 artış göstermektedir.Sonraki yaşlarda ise % 5 artmaktadır. Kadir şuan 18 yaşında olduğuna göre ve doğduğunda 40 cm olduğuna göre kadirin şimdiki boyunu hesaplayan proğramı hazırlayınız.

 

6.    5)   Dört basamaklı bir sayının basamk değerlerini yazdıran proğramı hazırlayınız.

#include  <stdio.h>

   Main()

{

İnt  i , y ;

y=1985

i=y / 1000

printf (“%d”, i );

y=y-i*100;

i=y/100;

printf(“%d , i”);

y=y-i*10 ;

printf (“%d\n” , y );

}

7.       6)ax2+bx+c=0  tipi bir denklemin köklerini veren proğramı yazınız.

 #include  <stdio.h>

#include <math.h>

   Main()

{

Fload  a,b,c;

Fload   x1,x2;

Fload  d;

a=1

b=-3

c=2

d= b*b -4*a*c ;

x1=(-b + sqrt (d))/(2 *a)

x2= (-b + sqrt (d))/(2 *a)

printf (“ kökler = %f,%f “ , x1,x2);

8.      7) Girilen sayının tek/çift oldugunu yazan program?

#include  <stdio.h>

   Main()

{ İnt i ;

Scanf(“%d”,&i);

İf(i%2==1)

Printf(“tek”);

Else

Printf(“çift”);

}

 9.     8) Klavyeden girilen karekterin rakam olduğunu tespit eden program?

#include  <stdio.h>

   Main()

{char c;

C=getch()

İf((c>=”0”)&&(c<=”9”));

Printf(“rakam giriniz.”),

}

 10.   9)Kişinin boyunun son iki rakamı kilosuna eşit ise iyi ,10 büyük ise idare eder,10 az ise idare eder a ,10 dan daha büyük veya az ise durum vahim yazan programı swich yapısı ile yapınız.

#include  <stdio.h>

   Main()

{

int boy,kilo,boy_rkm;

Scanf(“%i,%i”,&boy,&kilo);

Boy_rkm=boy%100

Swich(i)

Case boy_rkm==kilo

Printf(“iyi”)

Case kilo=boy-rkm+10

Printf(“idare eder”)

Case kilo =boy-rkm-10,printf (“idare eder”)

Default

Printf(“vahim”)

}

 11.   10)Mevsimleri yazan proğramı yazınız.

 #include  <stdio.h>

   Main()

{

İnt ay ;

Scanf (“%d” & ay);

Swich (ay)

{

Case3

Case4

Case5 printf (“ilkbahar”); break

Case6

Case7

Case8 printf (“yaz”);break

Case9

Case10

Case11 printf(“sonbahar”)

Case12

Case1

Case2 printf(“kış”)break

}

}

12. 11)  Dışardan girilen 10 sayıdan son rakamı 5 olanları %10 arttırıp toplayan proğramı hazırlayınız.

 #include  <stdio.h>

   Main()

{

İnt toplam=0 , sayı i=0 ;

While (i<10)

{

Prinf(“bir sayı giriniz”)

Scanf (“%d” & sayı)

İf (sayı %10 )==5

Toplam =toplam +sayı+sayı+0,1 ;

İ=i+1

}

Printf (“son rakamı 5 olan sayıların toplamı =”%d toplam );

}

 

13.  12) Girilen sayının faktoriyelini hesaplayan proğramı yazınız.

#include  <stdio.h>

   Main()

{

İnt n;

Long f ;

Printf(“sayı giriniz “)i scanf (“%d”& n);

F=1

While (n>1)

{

F=F*n;

N=N-1

}

Printf (“sonuç =%d\n ” , f );

}

14.  13) Dışardan girilen 10 adet sayıdan kaç tanesinin 3 basamaklı olduğunu bulan proğramı hazırlayınız.

 #include  <stdio.h>

   Main()

{

İnt sayi , sayaç=0 , i ,

For (İ=1 ; i <=10 ; i++)

{

Printf(“%d” , “sayıyı giriniz”, i );

Scanf(“%d”, &sayı);

İf (sayı sayı >99 &&sayı<1000)

Sayaç++

}

Printf(“10 adet sayıdan %d tanesi 3 basamaklıdır”sayaç);

}

15.   14) 12 m yükseklikten bırakılan bir top her zıplayışında bir önceki yüksekliğin %60 ı kadar zıplamaktadır.Dışardan girilen n. Adımda kaç cm zıpladığını bulan proğramı hazırlayınız.

 #include  <stdio.h>

   Main()

{

İnt n , mesafe=1200 , i ;

Printf (“kaç defa zıplasın ”);

Scanf (%d,\n)

For (i=1 , i<=n , i++)

{

Mesafe=mesafe*0.6

}

Printf (“ %d, zıplamada %d cm yükselir” n , mesafe);

}

 

16.   15)1’den 20’ kadar olan sayıların faktöriyelini ekrana yazan program?

#include <stdio.h>

Main()

{ int i,j,f

for (i=1;i<=20;i++)

  {f=1;

for(j=1;j<=i;j++)

f=f*j;

printf(“%d” n faktöriyeli=”%d”,i,f);

   }

  }

17.   16)Dışarıdan girilen 20 kişilik bir sınıfın bir derse ait vize,final,notlarının ortalamasını  bir dizide tutan ve 5. dizisinin ortalamasından kaç tane büyük ortalama olduğunu bulan program?

   #include <stdio.h>

Main()

{ int vize,final,i; int ort[20];sayaç=0;

for(i=0;i<=20++)

  {

vize=scanf(“%d”,&vize);

final=scanf(“%d”,&final);

ort[i]=vize*0.4+final*0.6;

for(i=0;i<20;i++)

 {if(ort[4]<ort[i])

    sayaç++;

  }

  Printf(“ortalaması 5’den büyük olan =”%d”, sayaç);

   }

  }

18. 17)  Beş elemanlı bir dizinin elemanlarından son rakamı 0 olan kaç tane vardır?

 

#include <stdio.h>

Main()

{int i, elm[5],toplam=0;sayi

for (i=0;i<5;i++)

elm[i]=scanf(“%d”,&sayi);

 {if(elm[i]%10)==0

toplam=toplam+1

  }

  }

19.   18) 10 elemanlı bir dizinin elemanlarının yerlerini değiştiren program?

 #include <stdio.h>

Main()

{ int i,say,elm[10];

For(i=0;i<10;i++)

elm[i]=scanf(“%d”&say);

a=9

for(i=0;i<=4;i++)

{gecici=elm[i];

elm[i]=elm[a];

elm[a]=gecici

a--}

20.   19) Klavyeden girilen 10 adet sayının ortalamasını bir dizide tutan program?

#include <stdio.h>

Main()

{ int ort[1],toplama=0,i,sayi;

For (i=1,i<10,i++)

{scanf(“%d”,&sayi);

Toplam=toplam+sayi;

}

Ort[0]=toplam/10;

}

21.20)   15 kişilik bir sınıfın quiz,vize,final notlarının ortalamasını aynı dizide tutan programı yazınız?

 #include <stdio.h>

Main()

{ int,i,j,notlar[15] [4],not;

for(i=0;i<15;i++)

printf(“%d notu gir”,j+1),

{scanf(“%d”&not);

notlar[i][j]=not;}

notlar[i][j]=notlar[i][0]*0.2+notlar[i][1]*0.5+notlar[1][2]*0.5

}

 

22.   21) 15 kişilik bir sınıfta quiz ,vize ,final notlarının ortalamasını bulup dizinin 5. elemanı ortalamada sınıfta kaçıncı sırada olur?

 #include <stdio.h>

Main()

{ int i,j,notlar[15][4],not,sayac=0;

for(i=0;i<15;i++)

for(j=0;i<3;j++)

{printf(“%d notu gir”,j+1)

scanf(“%d”&not);

notlar [i][j]=not;

notlar [i][j]=notlar;}

for(i=0;i<15;i++)

if(notlar[4][3]<notlar[i][3])

sayac++;

printf(“%d . sırada” sayaç+1);

}

23. 22)  Dışarıdan girilen bir kelimeyi dışarıdan girilen sayı adedi kadar ekrana yazdıran program?

#include <stdio.h>

void yazdir(char klm ,int say)

{

int i;

for(i=0;i<say;i++)

printf(“%c/n”,klm);

return=0;

}

Main()

{ int x;

char klm;

scanf(“%d”,&x);

scanf(“%c”,&klm);

yazdir(klm,x);

}

23)   20 elemanlı değerleri dışarıdan girilen bir dizinin aynı şekilde dışarıdan girilen bir değerden kaç tane olduğunu bulan program?

#include <stdio.h>

Main()

{

int i, dizi[20],sayac=0,deger,x;

for(i=0,i<20;i++)

{

scanf(“%d”,&deger);

dizi[i]=deger;

}

printf(“karşılaştırma değeri gir”);

scanf(“%d,&x”);

for(i=0;i<20;i++)

{if(x==dizi[i])

sayac++;}

printf(“%d sayısından %d tane vardır”,x,sayaç);

}

24.  Bir otoparkın giriş ücreti 3tl ve bir saat sonrasındaki her saat için 2tl alınmaktadır. Dışarıdan girilen n saat otoparkta kalmış bir araba sürücüsü ne kadar ödeme yapar bunu hesaplayan program?

 

#include <stdio.h>

Main()

{

int ücret=1,saat,i;

printf(“saati gir ”);

scanf(“%d”&saat);

for(i=1;i<=saat;i++)

ücret=ücret+2

printf(“%d”, ücret)

}

1 Aralık 2012 CumartesiEtiketler:

Yorumlar

Yorum Yap

     

Kategoriler

Son Konular

Galeri

Hayat yaşadığın andan ibarettir, anın tadını çıkar ;)